Ucapan Bahagia (Beatitudes)

Mempelajari Ucapan Bahagia. 8 kunci untuk kesihatan fizikal, emosi, sosial, kewangan, dan peribadi.

Apakah Anda Ingin Diberkati ?

Yesus mempersiapkan kita 8 kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Di dalam Matius 5, Yesus melihat ramai orang, pada satu ketika, lalu dia pun mendaki ke atas bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadaNya  Dan dia mula mengajar. Inilah yang akan kita hayati di dalam 8 sesi .. ajaran Yesus yang mengenai “Hidup di dalam berkat Tuhan.” 

Mari kita sama-sama belajar Ucapan Bahagia Yesus Kristus.
Kita akan mempelajari 8 kunci

  • Miskin Kerohanian
  • Bersedih
  • Lemah Lembut
  • Lapar dan Dahaga Akan Kebenaran 
  • Berpengasihan
  • Suci Hati
  • Pendamai Manusia
  • Dianiaya Demi Kebenaran

Ann Wan Kuan

Elder DUMC