Sertai Hari Ini

Takut Akan Tuhan

Memulakan kepimpinan dengan takut akan Tuhan.

Pr. Lam Kee Hing