Sertai Hari Ini

Siri Pembentukan Peribadi & Kepimpinan (SPPK)

Meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif.
Apa Yang Akan kita pelajari ... 

Menjadi seorang pemimpin yang baik, salih, cekap dan berani

SPPK ditujukan kepada setiap pemimpin dan peribadi Anak Negeri/Orang Asal yang
  • ingin bertumbuh, berjaya dan maju di dalam hidup peribadimu ingin berhasil dan berkesan di dalam pelayanannyamu
  • ingin dipakai oleh Tuhan untuk membawa pengaruh, impak dan inspirasi kepada orang di bawah jagaan kamu samada di dalam keluarga, gereja, pejabat , syarikat atau organisasi

KENAPA PERLU SPPK?
Tujuan SPPK adalah membentuk dan membangkitkan satu generasi pemimpin muda yang kuat dan takut akan Tuhan dan yang mempunyai 5 ciri dasar

  • Bervisi –yang mempunyai pandangan luas, perspektif baik, mengutamakan Allah dan kerajaanNya
  • Berani- yang tahu hak-hak Orang Asal dan berani memperjuangkan keadilan dan menegakkan kebenaran bagi masyarakat mereka
  • Berintegriti – yang takut akan Tuhan, jujur dan boleh diharap
  • Berkesan - yang cekap, mahir, berkebolehan, berpendidikan
  • Bersemangat- yang berani, Sikap postif, sopan

Pr. Lam Kee Heng

Pastor, Trainer