Daftar sekarang!

Projek DamAI Asas - Berita

Berita, seringkali dikaitkan dengan kejadian yang telah berlaku dan telah dicatat mengikut kesahihan yang benar. Berita merupakan peristiwa yang telah berlaku. Dalam konteks kekristianan, apakah "Berita"?Dr. Ng Kee Chuan