Sertai Hari Ini

Menghadapi Dan Menangani Perubahan

Perubahan adalah sesuatu yang tetap. Pemimpin harus menghadapi dan mengendalikan perubahan

Pr. Lam Kee Hing