Kuasa Penyembuhan Mujizat

Mempelajari kuasa penyembuhan mukjizat di dalam hidup kita.
Apa yang akan kita pelajari .....

Kuasa Penyembuhan Mukjizat

Kita akan belajar mengapplikasikan kuasa penyembuhan Mujizat di dalam kehidupan kita
Kita akan sama-sama mempelajari : 

  • Pelajaran Kuasa Bumi dan Kuasa Syurga
  • Kuasa Dalaman
  • Model Penyembuhan Mukjizat
  • Penghalang Penyembuhan Mukjizat

Pr. Kel Sern

Pastor di Life Giving Center