Berdiri Teguh

Mempertahankan Iman Dengan Penuh Keyakinan

Berdiri Teguh

Akhir-akhir ini, amat perlulah umat Kristian memperlengkap diri untuk menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran terhadap iman mereka. Kecekalan dan kekuatan untuk mengharungi setiap percubaan memerlukan pembinaan asas kepada iman yang teguh selaras dengan ajaran Alkitab. Apa yang kita percaya tentang Allah Tritunggal dan pekerjaan khusus oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh akan menentukan betapa teguhnya iman kita.
Buku ini berhasrat membantu umat Kristian untuk
menjawab soalan-soalan seperti yang berikut:

  • Dapatkah Alkitab dipercayai sebagai Firman Allah?
  • Adakah orang Kristian menyembah tiga Allah?
  • Siapakah Yesus - manusia atau Allah?
  • Benarkah Yesus bangkit daripada kematian? Jika ya, bagaimanakah kita mendapatkepastian tentang hakikat ini?
  • Bagaimanakah kita dapat berdiri teguh dalam iman kita?

Ps. Ng Kee Chuan