7 Prinsip Semai Tuai

7 Prinsip semai-tuai adalah pelajaran untuk kita memahami prinsip menyemai dan prinsip menuai yang boleh kita praktikkan ke dalam kehidupan harian.
Apa yang akan kita pelajari

Apakah kita mahu berjaya di dalam kehidupan kita?

Jikalau kita mahu hidup kita berjaya, salah satu prinsip yang harus kita semua pelajari ialah prinsip-semai tuai.
Sepanjang pelajaran ini, kita akan mempelajari

  • Prinsip Benih
  • Prinsip Jenis Hasil
  • Prinsip Musim
  • Prinsip Peligat-gandaan
  • Prinsip Kemurahan Hati
  • Prinsip Kesabaran
  • Prinsip Sekarang

Elder Ann Wan Kuan

Elder DUMC